Svea, Svalbard

21. september 2010 inngikk MOMEK Group en kontrakt med Store Norske Spitsbergen Grubekompani, på Svalbard. Kontrakten bestod av en totalentreprise på et industribygg med byggetekniske installasjoner.

Bygget ble satt opp under ekstreme forhold på Svalbard, med temperaturer og værforhold som gjorde selv de enkleste arbeidsoppgaver til en spennende utfordring. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2011, og bygget huser et kulloppredningsverk for Sveagruva.

Previous Project Next Project
Tilbake