Sandvik Mining

I desember 2012 inngikk MOMEK kontrakt med Sandvik Mining and Construction OY om montasje av transportsystemene på Northlands nye utskipningskai for malm i Narvik. MOMEK har også montert lagringshallen for malmen på samme sted.

Totalt har vi montert ca. 1.300 tonn med stål og utstyr, hvorav transportsystemene utgjør ca. 900 tonn.

I november 2013 ble prosjektet, som har vært gjennomført uten fraværsskader, avsluttet. Utfordringene har vært store, med blant annet mange tunge og kompliserte løft som har krevd stor nøyaktighet i planleggingen, samt koordinering mellom mange aktører.

Montasjen har blitt gjennomført på en eksemplarisk måte, der Sandvik har ledet arbeidet med meget god prosjektledelse.

Previous Project Next Project
Tilbake