Mobekken omsorgsboliger

Prosjektet er en totalentreprise hvor det skal bygges omsorgsboliger i Mobekken med 20 boenheter og overleveres nøkkelferdig til byggherre som er Rana kommune. I entreprisen ligger også grunn- og utomhusarbeider og en omfattende plastring og erosjonssikring av Mobekken, samt støyskjerm mot E6.

Bygget utføres i betongelementer, samt stål og bindingsverk som kles med Møre Royal kledning og Ivarsson fasadeplater. Etasjeskiller og tak utføres som hulldekker. Entreprisen innbefatter komplette tekniske fag med rør, elektro og VVS, samt heis.

Ferdigstillelse og overlevering er satt til september 2014.

Previous Project Next Project
Tilbake