Kiruna LKAB

Kontrakten med produksjon og montasje av lastestasjonene til LKAB ble inngått i 2010 og prosjektet er planlagt avsluttet i løpet av 2016. Totalt 2.200 tonn med stål er prefabrikkert, og montasjen gjennomføres 1.365 meter under jorda, nede i LKAB’s gruve i Kiruna.

Produksjon av lastestasjonene ble gjort i MOMEK sine verksteder i Mo i Rana, og så transportert med bil til Kiruna.

Montasjen under jord var en stor utfordring, både teknisk og sikkerhetsmessig. De tyngste løftene er på 40 tonn, og det er svært begrenset med plass på montasjestedet. Det ble tidlig klart at man måtte ty til skreddersydde løsninger for å kunne gjennomføre montasjen trygt og effektivt. Løsningen ble å ta frem et design på en flyttbar kran og en skinnegående vogn. På den måten klarte man å eliminere eventuelle usikkerheter rundt bruk av fjellbolter til montasjeløftene.

Previous Project Next Project
Tilbake