Helgelandsbase

Forsyningsledninger til 1 av 3 kaier ved Helgelandsbase i Sandnessjøen. MOMEK hadde all rørsveising til denne, og oppdraget ble utført i 2011.

Previous Project Next Project
Tilbake