Finnfjord

Høsten 2011 ble det inngått en kontrakt mellom MOMEK og Finnfjord som inneholdt arbeider på deres EGV-anlegg for gjenvinning av energi fra røykgass. Her omformes energi til elektrisitet gjennom dampkjeler og dampturbin tilknyttet generator.

Prosjektet ble gjennomført i 2012 og ferdigstilt samme høst. MOMEK har hatt ansvaret for produksjon og installasjon av nye skorsteiner og røykrør, samt rørarbeider i turbinbygg. Eksempelvis høytrykks dampledninger til turbinen.

Previous Project Next Project
Tilbake