Ewos

Fyrkjeleanlegg

MOMEK inngikk kontrakt med Ewos Halsa i januar 2012. Arbeid i kontrakt innebar oppføring av nytt fyrkjelehus.

Prosjektet ble gjennomført i perioden januar - april 2012.

Utfordringer underveis i prosjektet har vært støpning av høye vegger uten støpeskjøt. MOMEK inngikk også avtale om installasjon av nytt røropplegg for steam og kondensat fra den nye fyrkjelen og ut i hele fabrikken. Dette oppdraget startet umiddelbart etter at fyrhuset var ferdig, og varte til utpå sommeren samme år.

Previous Project Next Project
Tilbake