Administrasjonsbygg NovaSea

Prosjektet er en totalentreprise hvor det er bygget et nytt administrasjonsbygg/inngangsparti for Nova Sea på Lovund. Dette består av et nytt kaidekke fundamentert til fjell med plasstøpte bjelker og plasstøpt kaidekke som bygget er plassert på. Hele første etasjen og den innerste delen av bygget mot eksisterende er utført som prefabrikkerte betongelementer. Etasjeskillere utføres som hulldekker over hele. Øvrige bærende konstruksjoner er utført i stål. Fasaden på ytterste del utføres som ”curtain wall” (glass og aluminium).

Byggeperiode: januar - september 2012. Prosjektet ble videreført høsten 2012 med oppgradering og renovering av eksisterende bygningsmasse. Våren 2013 fortsatte vi med bygging av nytt kjølelager og nytt produksjonsbygg.

Previous Project Next Project
Tilbake