Ånes Bobleanlegg

Sommeren 2012 ble det inngått en kontrakt mellom YIT og MOMEK Group, som innebar bygningsmessige arbeider i forbindelse med at YIT hadde vunnet kontrakten om å levere nytt bobleanlegg til Statkraft på Åneset i Mo i Rana.

Det ble i ettertid av kontraktinngåelsen besluttet av byggherre at hele bygget skulle totalrenoveres, både innvendig og utvendig. I løpet av sensommeren/høsten 2012 ble det dermed inngått kontrakt mellom Statkraft og MOMEK Group om total renovering av eksisterende bygningsmasse. Dette ga MOMEK Group en betydelig utfordring i forhold til å renovere bygget parallelt med de arbeidene YIT allerede var i gang med. Dette skulle gjennomføres uten at det påvirket ferdigstillelsesdatoen til selve Bobleanlegget. Statkraft var helt avhengig av at tidsfristen ble overholdt, da anlegget sørger for at Ranfjorden holdes isfri om vinteren, slik at båttrafikken til og fra kaiene i Mo i Rana kan gå uforstyrret året rundt.

Gjennom et godt og strukturert samarbeid, med ukentlige bygge- og fremdriftsmøter mellom alle prosjektets involverte, samt at byggherre stilte med beslutningstakere på samtlige møter, ble bygget ferdigstilt innen den satte tidsrammen, uten forsinkelser. Anlegget stod ferdig i slutten av 2012.

Previous Project Next Project
Tilbake